måndag 6 januari 2014

Födelsedag
Idag fyller bloggen 1 år. Hipp hipp hurra!

Kollade konjunkturbarometern och det finns intressanta samband mellan denna och börsens utveckling. Indikatorn är på sin högsta nivå sedan sommaren 2011. I November låg indikatorn på 104,0 och ökade i December med 2,1 punkter och ligger nu alltså på 106,1.

De senaste 7 månaderna har indikatorn ökat 14 punkter och börjar närma sig 110 gränsen. När väl barometer indikatorn går över 110 finns det skäl att börja förbereda sig för en börsnedgång. Jag har plottat indikatorn i förhållande till OMXSPI de senaste 17 åren och det ser ut så här.


Skalan för OMX index till vänster och barometerskalan till höger. Varje gång barometerindikatorn gått över 110 har det inom ett antal månader startat en börsnedgång, 2011 skedde detta senast. Så håll koll på barometer indikatorn om/när den passerar 110 och ladda likvider för inköp så småningom. Trögheten gör att det kan ta ett halvår innan nedgången börjar efter att indikatorn hamnat över 110 och låt oss säga att rapporterna kommer in i nivå med förväntningarna eller kanske lite över och indikatorn hamnar över 110 i vår så har vi förmodligen starten på börsnedgång senare under hösten i år.

2 kommentarer: