torsdag 10 juli 2014

Aktieförsäljning

Sålde Holmen aktierna idag. Dels pga fin värdestegring på 41%, men även för att öka andelen likvider. Tror på en nedgång mycket snart och har i nuläget nästan 42% likvider och resterande placerat i aktier. En fördelning jag känner mig bekväm med då jag tror vi mycket väl kan få en sättning på 50% på börsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar